Trustpilot |Hurtig levering |Fragtpriser fra 49 kr.

Betingelser

§ 1. Generelt

1.1 Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for Music2you salg af varer udstillet over Internettet til privatkunder.

1.2 Salgs- og leveringsbetingelserne gælder mellem parterne, i det følgende kaldet Music2you og kunden, for tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt.


§ 2. Tilbud og ordrebekræftelser / fakturaer  

2.1 Endelig aftale er først indgået ved kundens modtagelse af skriftlig ordrebekræftelse fra Music2you, udtrykkeligt benævnt således, eller faktura.

2.2 Kataloger, brochurer, prislister m.v., samt oplysninger om varens mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt kan indhentes af kunden før varens bestilling. Sådanne oplysninger er kun vejledende og er kun bindende for Music2you, når disse udtrykkeligt er anført ordrebekræftelsen eller fakturaen.

2.3 Music2you påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret skriftligt materiale om produkterne, udarbejdet af leverandører. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelse, brugervejledning m.v.


§ 3. Priser

3.1 Al salg sker til den til enhver tid gældende prisliste.

3.2 Den aftalte bruttopris fremgår af kundens ordrebekræftelse eller faktura.


§ 4. Betaling

4.1 Betaling sker senest den dato ordrebekræftelsen eller fakturaen angiver som den sidste rettidige betalingsdag.

4.2 Såfremt en forfaldsdato ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved fakturadato. Udskydes levering på grund af kundens forhold, er kunden - medmindre Music2you skriftligt meddeler kunden andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til Music2you, som om levering var sket til aftalt tid.

4.3 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er Music2you  berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med 11% pr. påbegyndt måned. Derudover pålægges der 100,00 kr. i rykkergebyr på 1. rykker og yderligere 100,00 kr. på 2. rykker, hvorefter sagen overdrages til inkasso.

4.4 Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på Music2you, som ikke er skriftligt anerkendt af Music2you og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

4.5 Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.

4.6 Følgende betalingsformer er tilgængelige hos Music2you:

4.7 På hjemmesiden kan der betales med følgende betalingskort: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, JCB og American Express

4.8 Ved betaling med kort trækkes pengene fra kundens kort, ved afsendelse af ordren.

 

§ 5. Ejendomsret

5.1 Den leverede vare forbliver Music2you ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger og alle øvrige krav i henhold til forretningsforholdet er betalt af kunden.


§ 6. Levering

6.1 Music2you påbegynder levering på det tidspunkt, som angives i ordrebekræftelsen eller på fakturaen, medmindre andet er aftalt.

6.2 Måtte Music2you af kommercielle, tekniske eller af andre årsager herunder på grund af forsinkelse med tilvejebringelse af ydelser fra andre operatører, skønne det nødvendigt, er Music2you dog berettiget til at udskyde leveringsdatoen.


§ 7. Forsinkelse

7.1 Skyldes forsinkelser ved levering, at Music2you er i en situation som angivet i § 9, udskydes leveringstidspunktet med den tid hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 30 dage. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløb af den aftalte leveringstid.

7.2  Music2you skal i ovennævnte tilfælde omgående meddele kunden ændringer i leveringstiden.

7.3 Music2you er ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, følgetab, avancetab o.l., som måtte indtræde som følge af forsinkelse.
Et evt. erstatningskrav mod Music2you  kan ikke overstige 10.000,- DKK pr. skadestilfælde.


§ 8. Risikoens overgang

8.1 Risikoen for den købte vare overgår til kunden, når varen af Music2you leverandør er overgivet til kunden, eller når varen er stillet til rådighed for kunden på Music2you forretningssted/lager.

8.2 I tilfælde af at Music2you ikke er i stand til at levere på grund af kundens forhold, overgår risikoen for varen tillige til kunden, når underretning om det nævnte forhold er tilgået Music2you og varen er sat til kundens disposition.


§ 9. Force majeure

9.1 Music2you hæfter ikke for manglende opfyldelse af Music2you forpligtelser, som skyldes force majeure, herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, strejke, blokade eller lock-out, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller dårlige vejrforhold, brand, mangel på arbejdskraft eller energiforsyning eller nogen årsag i øvrigt som ligger udenfor Music2you kontrol og, som er egnet til at hindre Music2you i opfyldelsen.

9.2 Ovennævnte force majeure klausul er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer Music2you selv eller en af Music2you valgt underleverandør eller transportør.


§ 10. Mangler og reklamation

10.1 Ved levering skal kunden straks - og inden ibrugtagning - foretage en sådan kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

10.2 Hvis kunden vil påberåbe sig en kvalitativ eller kvantitativ mangel, skal kunden indenfor rimelig tid give Music2you meddelelse herom.

10.3 Skulle de leverede varer vise sig at være behæftet med mangler, for hvilke Music2you er ansvarlig, påtager Music2you sig alene og efter eget valg, enten at foretage justering, reparation eller omlevering inden for en rimelig frist eller at give et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

10.4 Music2you er ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, følgetab, avancetab o.l., som måtte indtræde som følge af en mangelfuld levering. Et evt. erstatningskrav mod Music2You kan ikke overstige 10.000,- DKK pr. skadestilfælde.

10.5 Det påhviler kunden straks ved modtagelsen, skriftligt at gøre eventuelle reklamationer vedrørende transportskade gældende overfor transportøren og såfremt skaden ikke kunne konstateres ved modtagelsen, da snarest og senest 14 dage herefter.

10.6 Ifølge et EU-direktiv har kunden to års reklamationsret på produkter, som købes hos Music2you. 

 

§ 11 Levering

Hvis ikke andet står angivet er normal leveringstid 2-3 hverdage.

§ 12 Returret

Hvis den varer/produkter du har købt online hos www.music2you.dk ikke lever op til dine forventninger, tilbyder vi 30 dages returret.
Køber skal selv afholde transportomkostningerne tilbage til Music2you. Tilbagebetalingen sker til det betalingskort der er benyttet ved handlen.

Vi tilbyder udvidet bytteret ved køb af julegaver - Klik her og læse mere omkring dette.

 

Stand ved returnering:

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, eller original emballage mangler eller er beskadet, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Returretten forudsætter at produktet returneres i væsentlig samme stand og mængde.

Der tilbydes ingen fortrydelsesret på følgende:

  • Software (herunder lyde og samples) hvor plomberingen er brudt, samt på andre vare hvor plomberingen er brudt.
  • Specielt fremstillede varer eller skaffevare.
  • Varer som af hygiejnemæssige årsager ikke kan gensælges - For eksempel: Ørepropper, Mundbind, Blæseinstrumenter m.v.
  • Produkter, der lugter af røg eller på anden måde er beskadigede, tages ikke retur.
     

Varer som er købt i webshoppen kan returneres til følgende adresse:

Music2you

Vestermarksvej 3A

8800 Viborg

 

Når returvaren er modtaget, udbetaler vi det fulde fakturabeløb. Fragtomkostningerne til Music2you refunderes ikke.
Bemærk: Returvaren skal være afsendt/indleveret senest 14 dage efter, at kunden har givet ønsket om benyttelse af returret/fortrydelsesret.

 

Inden returnering bedes du kontakte os på info@music2you.dk eller på telefon 86 61 29 99 og modtage vejledning til returnering.


§ 13 Reklamationsret

Music2you yder 24 måneders reklamationsret. Reklamation skal ske inden for rimelig tid! Husk at gemme din kvittering, da det er den som beviser at du har købt varen hos Music2you.

Ved reklamation er der ikke krav om at varen sendes i orginal emballage.

 

§ 14 Erhvervskøb

For erhvervskunder gælder følgende særlige betingelser:

- Ingen fortrydelsesret på køb.

- 12 måneders reklamationsret.

- Fragt i forbindelse med reklamationssager sker på kundens regning.

 

Juridske navn:

IN-GROUP ApS

Cvr: 41318163

Vestermarksvej 3A,

8800 Viborg.